Voornemen voor 2015

Leonard Geluk  Voornemen voor 2015 Leonard Geluk
Leonard Geluk geeft vanavond in zijn laatste interview (NRC Handelsblad) als voorzitter van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd opnieuw een stevig signaal af. Volgens Geluk kan in het huidige tempo mogelijk pas in 2020 de ambitie van de nieuwe wet op de jeugdzorg worden gehaald. Net als in 2014 zal volgens Geluk ook in 2015 nauwelijks sprake zijn van vernieuwing. Gemeenten blijken veel meer tijd nodig te hebben om grip te krijgen op het inregelen van de transitie. Tevens zal de decentralisatie in het begin, ondanks de afnemende budgetten (min 3% in 2015 en min 7% in 2016), leiden tot meer vraag naar jeugdzorg en niet tot minder. Een opvallend signaal dat Geluk afgeeft, ondanks de geruststellende geluiden van staatssecretaris Van Rijn dat alle gemeenten voor het eind van 2014 contracten hebben afgesloten, is dat er de nodige vage contracten in omloop zijn die maar afgesloten zijn voor een periode van drie maanden omdat er te weinig geld is voor langlopender contracten. De verwachting van Geluk is dat er vanaf april nieuwe problemen zijn te verwachten en dat er ook in 2015 nauwelijks sprake zal zijn van vernieuwing. De kans dat tegen april opnieuw zorgaanbieders failliet zullen gaan, acht hij niet ondenkbeeldig. En of de € 200 miljoen die de Transitie Autoriteit Jeugd beheert voor instellingen die in financiële moeilijkheden komen, voldoende zal zijn is volgens hem nog maar de vraag. Al met al geen opwekkend verhaal, zo aan de vooravond van 2015. Toch is de transitie een noodzakelijkheid en zullen andere vormen van interventie noodzakelijk zijn. Het zal vooral aan de inventiviteit en creativiteit de vele uitvoerende professionals liggen, en het strategisch vernuft van bestuurders om tot nieuwe arrangementen en allianties te komen om de kanteling vorm te geven, of het zal gaan lukken. Men zegt wel eens dat onder druk alles vloeibaar wordt. Ik ben daarom benieuwd hoe we er voor staan in maart en in september. Gaat het misschien alsnog lukken om 2015 het jaar van de kanteling te laten zijn? Volgens Geluk vraagt dit om een gezamenlijke vernieuwingsagenda van Rijk, gemeenten en zorginstellingen. Onhaalbaar? Ik zou alle bestuurders willen oproepen om vanavond om 24.00 uur deze wens voor 2015 uit te spreken en die agenda in het 1e kwartaal van 2015 ook daadwerkelijk gezamenlijk te gaan opstellen. Dus: wat wordt uw goede voornemen voor 2015?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*