Scheefgroei inkomens schaadt economische groei

G20brisbane  Scheefgroei inkomens schaadt economische groei G20brisbaneVandaag verschijnt er een indrukwekkend rapport van de ‎OESO‬ waaruit blijkt dat de sterk toegenomen scheefgroei van inkomens in de industriële wereld een sterk negatief effect heeft op economische groei. Het rapport werpt een ander licht op het decennia lang beleden uitgangspunt dat verlaging van de belastingen de groei juist bevordert. Volgens de OESO zijn in de afgelopen dertig jaar de verschillen in inkomens flink toegenomen. In de 27 OESO-lidstaten verdienen de 10% personen met de hoogste inkomens bij elkaar 9,5 keer zoveel als de armste 10%. In 1980 was de verhouding nog 7,5. De toegenomen ongelijkheid heeft over 25 jaar geleid tot een geaccumuleerd verlies van 8,5% aan economische groei. Opvallend is dat meer inkomen voor mensen met een laag inkomen zich relatief sterk vertaalt in hogere consumptie. Ongelijkheid zit volgens de OESO de opbouw van human capital in de weg en beperkt de mogelijkheden om beter onderwijs te genieten. Inkomensongelijkheid kan dus de economische groei schaden. Daarom dient volgens de OESO het beleid zich te richten op de groepen met een lager inkomen die in de onderste 40% van de inkomensschaal zitten. Overigens blijkt dat Nederland, zoals ook al geconstateerd is tijdens de discussie over het boek van Thomas Piketty, enigszins een uitzondering vormt op de scheefgroei. Hoewel de inkomens van de hoogste inkomens tot 2007 een stuk sneller stegen dan de laagste, met 1,6% versus 0,5%, na de crisis kregen de hoogste inkomens ook veel hardere klappen: -3% versus -1,6%. Ondanks dit verschil namen ook in Nederland de inkomensverschillen evenwel verder toe.

Zie: http://bit.ly/1AbJdu4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*