Reacties

img8  Reacties img8

‘Denken in mogelijkheden, oplossingen zien, professionals bij elkaar brengen, complexe processen (weer) soepel laten verlopen: zie hier enkele kwaliteiten van Dave waar bestuurders, managers, projectleiders hun voordeel mee kunnen doen. Zeker in een periode waarin een organisatie voor ingewikkelde veranderingen en opdrachten staat of waarin een professional een stevige sparringpartner behoeft.’ 
Bas Douma (directeur Bascommunicatie)

‘In al die jaren heb Dave leren kennen als een zeer betrokken deskundige van de publieke zaak. Altijd scherp op het maken van de juiste analyse en het presenteren van de beste oplossingsrichting. Robuust, met een breed kennisgebied en oog voor mensen’. 
Gerard Schouw (directeur Nicis Institute 2007-2012, Tweede Kamerlid D66)

‘Dave weet innovatieve concepten met al zijn ervaring te vertalen naar praktische uitvoerbaarheid” 
Bert Otten (oud-wethouder werk, inkomen en zorg, gemeente Hengelo)

‘Dave van Ooijen heb ik meegemaakt als de partner in het project “Kennismakelaar Ruimte voor actief burgerschap”, waarvan ik destijds de initiator was vanuit Binnenlandse Zaken. Ik kan Dave royaal aanbevelen wegens drie goede eigenschappen die hij in ruime mate bezit: 1) hij doet wat hij zegt (komt zijn afspraken na), 2) hij doet het goed (geen half werk) en 3) hij is reuze enthousiast om iedere dag te leren over de publieke zaak en zijn vele in de praktijk en studie opgedane kennis met anderen te delen’ 
Jan Schrijver (gastdocent politicologie bij de Universiteit van Amsterdam en oud beleidsmedewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1976-2013))

‘Dave’s vermogen tot het zien van kansen, het leggen van de juiste verbindingen en snel en trefzeker door te dringen tot de kern van onze vraag was het begin van een succesvolle relatie tussen Nicis Institute/Platform 31 en het stedennetwerk G32. Inhoudelijk, strategisch en verbindend. Een feest om mee samen te werken’. 
Harry Smeets (strategisch adviseur, gemeente Venlo, en voormalig ambtelijk voorzitter en secretaris Stedennetwerk G32)

‘Dave heb ik leren kennen als  een energieke persoonlijkheid. Gedreven in-  en voor de publieke zaak. Plezierig in de omgang. Werkend met oog voor verhoudingen. Dave heeft een brede kennis en ervaring in het publieke domein opgebouwd die hij op authentieke manier weet te delen.’ 
Jan Dirk Pruim (griffier, gemeente Almere)

‘Dave van Ooijen hielp vanuit Nicis Institute en later Platform31 de kenniswerkplaats www.gemeenteraadvandetoekomst.nl ontwerpen en begeleiden. Zo heb ik hem leren kennen als een doordenkende persoon. Wilt u de wereld bevatten en omvatten, dan kan Dave u mooi van dienst zijn.’ 
Jeroen van Urk (initiatiefnemer Gemeenteraad van de Toekomst, gemeente Oude-IJsselstreek)

‘In de samenwerking met Dave van Ooijen de afgelopen jaren heb ik Dave leren kennis als een scherpe analyticus en betrokken persoon. In het kader van de totstandkoming van de Stadsvisie Schiedam 2030 en de evaluatie van de eerste 4 jaar heeft Dave enthousiast meegedacht en Schiedam van belangrijke inzichten en bruikbare aanbevelingen voorzien’. 
Roland de Vreede (strategisch adviseur, gemeente Schiedam)

‘Prima ervaring, positieve betrokkenheid en deskundige advisering. Goed ingevoerd in lokale ontwikkelingen en grote stedenproblematiek!’ 
Jan Hamming (burgemeester Heusden, voorzitter VNG-commissie Werk & Inkomen, VNG-bestuurslid)

‘Dave van Ooijen heeft een jarenlange, brede ervaring opgebouwd, zonder iets van z’n jeugdige enthousiasme en nieuwsgierigheid te zijn verloren. Dat maakt hem bijzonder en bij uitstek geschikt om zaken in beweging te krijgen. Of het nu om de inhoud gaat, om het proces of om een combinatie van die twee, hij overziet het geheel en brengt daarmee oplossingen binnen bereik.’ 
Jeroen Slot (hoofd Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S), gemeente Amsterdam, Dienst Advies en Onderzoek)

‘Uitstekend netwerk, brede kennis, en altijd op zoek naar én bezig met nieuwe invalshoeken en nieuwe onderwerpen’. 
Herman Swen (strategisch adviseur, gemeente Zaanstad)

‘In de vijf jaar dat wij bij Nicis Institute hebben samengewerkt, heb ik Dave leren kennen als een breedgeoriënteerde collega op de vraagstukken van de steden. Dave weet zich snel in te werken op nieuwe en steeds veranderende sociale, economische, fysieke en bestuurlijke vraagstukken en opgaven van de steden. Hij heeft een goede neus voor de vraagstukken van morgen en beschikt over een vlotte pen om de vraagstukken onder de aandacht te brengen en om de klanten en relaties ten dienste te zijn’. 
Koos van Dijken (senior-onderzoeker Platform31)

‘Er wordt wat afgepraat over integraal beleid. Dave, echter, geeft aan dat begrip daadwerkelijk inhoud. Vanuit zijn brede ervaring bestrijkt hij alle onderdelen van het gemeentelijk beleid, waarbij hij moeiteloos weet te schakelen tussen strategie vraagstukken en de concrete uitvoering in de dagelijkse praktijk. Bovendien is hij met zijn innemende persoonlijkheid op alle niveaus een gewaardeerde gesprekspartner – die ook verbindingen tussen mensen en partijen tot stand weet te brengen. Tenslotte, om te borgen dat zijn bijdrage aan integraal beleid, net als overigens zijn waarde voor afzonderlijk dossiers optimaal is, zorgt hij er voor dat hij 100% bij de tijd is, zodat de nieuwste inzichten uit beleid en praktijk in zijn dienstverlening een waardevolle plaats krijgen.’ 
Dr. Kees Verhaar (lector social work & innovation bij NCOI)

“Dave van Ooijen was in het afgelopen decennium mede-aanjager van de meest recente grote schaalsprong in het spoorvervoer in de Metropoolregio Amsterdam. Hij was daarbij promotor van een investeringsstrategie gericht op een meer robuust, frequenter benut en beter ontsluitend spoorwegnet. Zijn kwaliteiten richten zich op het goed en verbindend laten samenwerken van mensen uit uiteenlopende organisaties en van verschillende professies. Hij is een partner in het duurzaam contact leggen en behouden met altijd gerespecteerde partijen, ook in het heetst van onderhandelingen, zonder daarbij drive, identiteit en belang van de vertegenwoordigde or-ganisatie of groep, en ook van hemzelf, te verkwanselen of uit het oog te verliezen.” 
Alexandre Vanhoutte (ProRail Relatiebeheer, procesmanager Randstad Noord)

”Met Dave van Ooijen haal je strategische en praktische kennis in huis waar je als lokale of landelijke bestuurder direct je voordeel mee kunt doen. Pragmatisch, met kennis van zaken en met het juiste gevoel voor politieke prioriteiten, weet hij als geen ander de gestelde doelen dichterbij te brengen”. 
Gilbert Isabella (oud-wethouder gemeente Utrecht, Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

“Dave is prettig om mee te werken. Hij heeft een flexibele geest, grote ervaring en een creatieve aanpak. Daarnaast is hij makkelijk om mee te werken. Hij begrijpt wat je bedoelt en komt snel to the point. Dave helpt ingewikkelde zaken overzichtelijk te maken. Een verademing!” 
Geert van Soest (griffier gemeente Venlo, oprichter en oud-bestuurslid Vereniging van Griffiers)

‘’Ik heb samen met Dave gewerkt aan adviezen voor het Amsterdamse Gemeentebestuur, aan voorstellen om moeilijke reorganisaties in goede banen te leiden en aan acties van de steden om te voorkomen dat het grotestedenbeleid verstikkend in plaats van stimulerend zou zijn. De samenwerking was altijd collegiaal, ongeacht de organisatie waar Dave werkte. Hij spreekt de “taal” van ambtenaren, maar ook van bestuurders, burgers en wetenschappers. Kortom, de ideale verbindingsman voor complex samenwerkingsopgaven.’
Bob Kassenaar (senior bestuursadviseur, gemeente Amsterdam, 1971-2012)

‘Dave is een man met een uitgebreid conceptueel kader over het publiek domein en weet dat op pragmatische wijze vorm te geven. Hij denkt out of the box vanuit de vragen van de burger en ondernemer. En vertaalt dat in uitdagingen voor de (lokale) overheid. Hij verbindt visie aan concrete en door burgers en ondernemers gedragen oplossingen.’
Jan Visser (senior project- en programmamanager, gemeente Alkmaar)

‘Inleider Dave van Ooijen, landelijk expert op dit terrein, stelde dat het gaat om een brede beweging. Het geeft een richting aan naar een nieuwe economie. Voorbeelden zijn er te over. Van Ooijen liet een indrukwekkend aantal de revue passeren. Van AirBnB tot thuisafgehaald en Resto van Harte, van zorgcoöperaties tot Thomashuizen en ouderparticipatiecrèches. Gelet op de initiatieven elders in het land ziet Van Ooijen ook nog legio mogelijkheden voor de Drechtsteden. In de discussie passeerden een aantal knelpunten de revue. Al met al een boeiende en leerzame workshop.’
Hans Leijs (senior onderzoeker/adviseur, Onderzoekcentrum Drechtsteden)

‘Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig met Dave samengewerkt. Dave is een creatieve meedenker die goed thuis is in de politiek-bestuurlijke krachtenvelden. Daarnaast is Dave een open en communicatief persoon waarmee het prettig samenwerken is.’
Robert Elbrink (hoofd sector Strategie, gemeente Eindhoven)

Verder kunt u voor referenties contact opnemen met Henk Wesseling, oud-gemeentesecretaris, gemeente Dordrecht, 06-53769847.

Top