Publieke waarden

img3  Publieke waarden img3Wat zijn publieke waarden? Simpel gezegd zijn dat waarden die in een gemeenschap als belangrijk voor het samenleven worden gezien. Op landelijk niveau zijn dat bijvoorbeeld waarden als ‘democratie’, ‘rechtstaat’, ‘godsdienstvrijheid’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. En als vertaling daarvan wat in de openbare ruimte en tijdens demonstraties acceptabel is aan gedrag en het roepen van leuzen.

Er zijn  echter ook andere publieke waarden. Waarden waarvan we nu al zien dat die in de komende jaren belangrijker gaan worden. Bijvoorbeeld omdat op dat niveau besloten moet worden hoe de beperkte middelen op  het gebied van zorg het beste kunnen worden verdeeld. We hebben het dan over waarden als ‘solidariteit’, ‘rechtvaardigheid’, ‘gelijkheid’, ‘wederkerigheid’, ‘initiatief’ en ‘ondernemerschap’. 

Lokale bestuurders zullen de komende jaren meer en meer helder moeten maken op basis van welke publieke waarden de steeds beperktere middelen op het gebied van zorg zullen worden besteed. Het zijn besluiten die niet te delegeren zijn aan ambtenaren of die bureaucratische op basis van objectieve criteria zijn vast te stellen.

Lokaal zal gewikt en gewogen moeten worden hoe de beschikbare middelen het beste kunnen worden verdeeld. Bestuurders en raadsleden komen er niet onderuit om in nauwe samenwerking met bewoners de dialoog aan te gaan over wat belangrijk wordt geacht en welke overwegingen daarbij aan de orde zijn.

Publieke waarden zijn (per definitie) dus niet beperkt tot waarden die bestuurders en raadsleden belangrijk vinden. Nee, eerder gaat het om publieke waarden die bewoners van een stad, een wijk of een buurt belangrijk vinden. Het gaat om de drijfveren en inspiraties van bewoners en (sociale) ondernemers over hoe zij hun leven (met anderen) en hun omgeving het liefst willen inrichten en wat zij belangrijk vinden in de omgang met anderen.

Top