Publicaties

img4  Publicaties img4

2019

Waardevol werkloos

Framing. Het spel met de taal

Algoritmisering wen er maar aan

Het verraad van de intellectuelen

De weg naar onvrijheid

2018

Het gevoel van Nederland

Feitenkennis

21 lessen voor de 21e eeuw

De nieuwe economie

Waarom ras er toe doet

Essentialistisch leiderschap

Dertig jaar marktwerking in Nederland

Waartoe is Nederland op aarde?

De strijd om de democratie

Over paradoxen en morele perspectieven in de stad

Volwassenen onder elkaar

Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland

2017

De gebroken statusladder

De verborgen motieven van ons gedrag

De toekomst van het polderoverleg

De disruptieparadox

De kracht van platformstrategie

De overheid en de robot

Postkapitalisme – Een gids voor de toekomst

Lessen in pragmatisme

Wereldwijde ongelijkheid

Klantgericht innoveren in de publieke sector

De illusies van opiniepeilingen

De vreugde van het inzicht

De paradoxen van de spelveranderaar

Over ontspoorde leiders en slechte manager

Politiek handelaar in aandacht (Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)

De functie van het rustende brein

Politiek handelaar in aandacht

Hartstocht voor de ander

Feiten of alternatieve feiten?

De burger als postmoderne detective

Uit onbetrouwbare bron

Strijd om publieke waarde in een online samenleving

Kies mij, als je invloed wilt hebben

De stad als organisatie

Een opgeruimde geest

2016

Listig in lastige situaties

Digitale denkers aan het werk

Agile werken in de publieke sector

De crisis in de EU is geen reden tot afbraak, maar voor beleid tegen tweedeling

Vluchtelingen, integratie en assimilatie

Individualisme en massamens

Politiek en mensenrechten

De geschiedenis en toekomst van Europa

De morele dimensie van ambtelijk vakmanschap

De lokale overheid als keuzearchitect

De lokale verbouwing van de verzorgingsstaat

De hedendaagse betekenis van Thomas Hobbes

Duister Europa

Ontkerkelijking een ‘seculier experiment’?

Discriminatie en racistisch geweld blijven groeien

Nee tegen het Associatieverdrag is een ja tegen het kwaad

Over de oorsprong van vreemdelingenhaat in Europa

2015

Over het imago van de politiek

Steun voor liberale islam mag, kan en moet wel

Leefstijl belangrijkste oorzaak dementie

Moet de overheid buiten de islam blijven?

Is loting in het onderwijs altijd onrechtvaardig?

Regionale verschillen in langdurige zorg

De overheid: de grootste durfinvesteerder aller tijden

Een nieuw en rechtvaardiger belastingstelsel?

Lichtzinnige en slordige redeneringen voor een boerkaverbod

Solidariteit in de Nederlandse verzorgingsstaat

Overhead gemeenten zal op middellange termijn fors dalen

Sociale beweging tegen voedselverspilling in Nederland is groeiende

Persoonsgebonden budget op de helling?

De bestuurstheorie van BZK is aan verandering toe. (recensie proefschrift Jan Schrijver ‘De omwenteling die niet kwam’)

Districtenstelsel Groot-Brittannië achterhaald?

Over het belang van waarden en beginselen

Coöperatief samenwerking in het publieke domein.

Presentatie international students JP Thijsse College en Quabbin Regional Highschool Massachusetts over Dutch Politics, Castricum compared with Massachusetts

Samenvatting speech international students JP Thijsse College en Quabbin Regional Highschool Massachusetts over Dutch Politics, Castricum compared with Massachusetts

Recensie van ‘De ondernemende burger. De woelige wereld van lokale initiatieven’ van Marcel Ham en Jelle van der Meer

John Rawls en de PvdA over ongelijkheid en rechtvaardigheid

Debat in Tweede Kamer activering dienstplicht of marktwerking?

Ronald Dworkin over gelijkheid, vrijheid en religie in een democratische rechtsstaat

Recensie magnum opus Willem Witteveen ‘De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht’.

2014

De verzorgingsstaat als laatmodern verschijnsel.

Antwoorden op vragen over zelfsturing.

Recensie boek ‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’ van Willemijn Verloop en Mark Hillen.

Recensie boek ‘Nieuwe Business Modellen. Samen werken aan waardecreatie’ van Jan Jonker (redactie).

Kennismakelaars zelfsturing verbinden kennis, wetenschap en praktijk.

Grote steden kiezen voor herbezinning, innovatie, duurzaamheid en participatie.

Kredietunies versterken economische kracht van gemeenten.

Bijdrage aan boek ‘Praktische dromers. Over het vak van wethouder’, onder redactie van Lenny Vulperhorst, Van Gennep.

Presentatie Inspiratiefestival ‘Lets Gro’, Groningen, 21 november 2014.

Presentatie Conferentie ‘De Drecbtsteden van morgen’, Dordrecht, 13 november 2014.

Recensie ‘De angst voor het vreemde’ van Hans Goslinga.

Artikel ‘Succesvol ondernemende Jeugdprofessionals’, i.s.m. Veerle Petit en Marris van Luytgaarden.

Gesproken column tijdens een lunchseminar bij het ministerie van Economische Zaken.

Interview met John Beckers (directeur Bredase welzijnsinstelling WIJ) (korte en licht bewerkte versie).

Recensie boek ‘Amsterdam – Van verzorgingsstad naar participatiestad’ van Bob Kassenaar.

Interview met John Beckers (directeur Bredase welzijninstelling WIJ) (uitgebreide versie).

Interview Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden)

Interview Imrat Verhoeven  (onderzoeker Universiteit van Amsterdam)

Interview Joop Hofman (directeur De Rode Wouw)

Kennisagenda Ruimte voor Initiatief (i.s.m. Aletta Winsemius en Jan Wielaard)

Brochure Civic Economy  (i.s.m. Jeroen den Uyl van TwynstraGudde)

Paper Seminar ‘Civic Production’, Sheffield University, 1 mei 2013

Recensie boek ‘Stille ideologie’ van Cor van Montfoort, Ank Michels en Wouter van Doorn.

Paper Conferentie ‘Responding Together’, Raad van Europa, Straatsburg, 4-6 november 2013

Reader Wetenschappelijk congres Intergemeentelijke Samenwerking.

Verslag Wetenschappelijk congres Intergemeentelijke Samenwerking.

Top