Profiel

img18  Profiel img18We leven in een boeiende tijd. Maar dat brengt ook tal van onzekerheden met zich mee. Niets lijkt nog vast te staan. Alles is aan het veranderen. Sprake is van ingrijpende hervormingen in zorg, jeugdzorg, arbeidsmarkt, onderwijs en woningbouw. Sociale zekerheden en bevochten rechten staan ter discussie of lopen zelfs gevaar. Sommigen vragen zich zelfs af of de verzorgingsstaat in de toekomst nog wel houdbaar is.

Volgens mij leven wij evenwel niet in ‘een tijdperk van verandering’, maar in een ‘verandering van tijdperken’. Er is zich een nieuwe samenleving onder onze voeten aan het ontwikkelen. We zien het dagelijks om ons heen. De economie verandert door tal van technologische én sociale innovaties. Denken en doen is fundamenteel aan het kantelen.

Als gevolg van de transformatie die gaande is, zullen ‘publieke waarden’ in de komende jaren op een andere manier worden ingevuld. Overheden, burgers en (sociale) ondernemingen zullen meer en meer gezamenlijk (co-creatie) invulling gaan geven aan ‘publieke waarden’ en ‘publieke belangen’. In steeds wisselende coalities zullen zij gezamenlijk een bijdrage gaan leveren aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. 

Participatiesamenleving, verzorgingstaat, netwerksamenleving. We zullen te maken krijgen met een boeiende mix van deze drie begrippen. Zij vormen de insteek en het kader van het werk van het Adviesburo voor Publieke Waarden. Vanuit een rijke werkervaring wordt met opdrachtgevers intensief meegedacht aan het heruitvinden van de rol van gemeenten en semi-publieke instellingen en het op een nieuwe manier invulling geven aan publieke waarden.

Top