Over mij

img9  Over mij img9Zoals ook uit de reacties blijkt van degenen met wie ik heb samengewerkt, ben ik een gedreven adviseur en manager. Ik heb ruime ervaring in strategische advisering van bestuurders, het implementeren van verandermanagement en het coachen van medewerkers. Het werken vanuit publieke waarden en publieke belangen staat voor mij centraal. Mijn belangrijkste drijfveer is: hoe kunnen we in tijden van transformatie en dynamiek ‘publieke waarden’ hoog blijven houden.

Ik ben een generalist die niet bang is de diepte in te gaan. Ik ben van huis uit een netwerker, een verbinder en een teamspeler. Ik ben inzetbaar als coach, aanvoerder of medespeler. Het met anderen werken aan complexe politieke en bestuurlijke processen boeit mij nog dagelijks.

debater  Over mij debaterErvaring

Ik heb meer dan 30 jaar werkervaring in het publieke domein. Ik heb gewerkt voor gemeenten, stadsgewesten en departementen, als ook met semi-publieke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven.

Vijftien jaar was ik werkzaam bij de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam, waarbij het accent lag op de integrale advisering van bestuurders van de centrale stad en van stadsdelen. Aansluitend was ik zeven jaar hoofd Programmering en Coördinatie en vervolgens Hoofd Strategische Advisering  bij de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) van de gemeente Amsterdam. In die periode heb ik gewerkt aan een duurzaam (regionaal) mobiliteitsbeleid.

De afgelopen zeven jaar werkte ik als Hoofd van het Kenniscentrum Grote Steden (onderdeel van het Nicis Institute) in Den Haag. In deze laatste functie heb ik leiding gegeven aan 25 medewerkers. Bij dit kenniscentrum heb ik mijn vaardigheden op het gebied van strategische advisering en het gebruik van kennis in gemeenten verder verbreed en verdiept. In 2012 is het centrum opgegaan in Platform31.

Netwerk

In mijn werkzaamheden van de afgelopen jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd op het gebied van het sociale domein, wijkaanpak, lokale economie, arbeidsmarkt, onderwijs, stedelijke vernieuwing, sociale innovaties, zorg, welzijn, radicalisering en veiligheid. Ik heb ruime ervaring in het werken met burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs van gemeenten. En aan het met kennis versterken van de economische en sociale kracht van steden. Daarnaast heb ik een intensieve samenwerking opgebouwd met de departementen, die verantwoordelijk zijn voor het stedenbeleid: BZK, VWS, SZW, I&M, OCW en EZ en met adviespartijen zoals het SCP, PBL en CBS.

presentatie  Over mij presentatie

Top