Nieuwe Business Modellen

publicatie-nbm-2014  Nieuwe Business Modellen publicatie nbm 2014

Onlangs hield ik een tweetal lezingen over de ‘civic economy’. In beide lezingen ben ik ingegaan op wat tegenwoordig Nieuwe Business Modellen wordt genoemd. Voor wie wil weten wat Nieuwe Business Modellen zijn, en wat deze onderscheiden van Conventionele Business Modellen, kan ik natuurlijk gemakshalve verwijzen naar beide lezingen. Maar voor degenen die echt de finesses van deze modellen in de vingers willen krijgen, moet ik toch echt opmerkzaam maken op het onlangs uitgebrachte boekwerk ‘Nieuwe Business Modellen. Samen Werken aan Waardecreatie’ (Academic Service, Stichting OCF 2.0). Een aanrader van de eerste orde. Het is werkelijk een subliem boek dat op basis van concrete voorbeelden in 275 pagina’s ingaat op de volgende twee vragen. Ten eerste de vraag waarom Nieuwe Business Modellen noodzakelijk zijn. En ten tweede de vraag hoe Nieuwe Business Modellen ontwikkeld kunnen worden. Vooral het antwoord dat wordt gegeven op de laatste vraag is het meest fascinerende van het boekwerk. Met ruim dertig co-auteurs deed Jan Jonker, de Nijmeegse hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, in de afgelopen drie jaar onderzoek naar de opkomst van Nieuwe Business Modellen en hoe die het in de Nieuwe Economie voor het zeggen zullen gaan krijgen. Het is een prachtig vormgegeven lees- en doe-het-zelf-boek geworden waarmee tal van (nieuwe) sociale ondernemingen en (opkomende) burgerinitiatieven en burgercoöperaties zelf aan de slag kunnen om hun business model op te zetten of aan te scherpen. Het boekwerk besteedt vooral aandacht aan twee van de vier business modellen die minder bekend zijn. Dat is ten eerste C2C (consumer-to-consumer), waarbij consumenten aan elkaar producten en/of diensten leveren. Zoals de leverantie van stroom aan een buurman of het uitlenen van gereedschap zonder tussenkomst van een derde partij. Het tweede model is C2B (consumer-to-business), waarbij een consument met behulp van een tussenpartij aan de consument levert. Daarbij valt te denken aan de leverantie van groenten uit een stadslandbouwproject aan een lokaal restaurant. Maar ook nieuwe  vormen van B2B (business-to-business), zoals de sinds kort bestaande kredietunies, waarbij ondernemers aan andere ondernemers krediet verstrekken, is een mooi voorbeeld van een Nieuw Business Model. En ook het eerder door mij behandelde voorbeeld van Miele is een mooi nieuw voorbeeld van het vierde business model: B2C (business-to-consumer). Het fantastische aan het boek vind ik toch wel het sterk conceptuele denken dat er aan ten grondslag ligt en de manier waarop voor aankomende sociale ondernemers en opkomende burgercoöperaties inzichtelijk wordt gemaakt waar rekening mee moet worden houden op weg naar de WIJ-economie van morgen. In die WIJ-economie staat niet meer de waardecreatie voor de aandeelhouder centraal (in de vorm van winst en dividend), maar de meervoudige waardecreatie (financieel en maatschappelijk) van met elkaar samenwerkende partijen. Waarbij publieke en economische belangen van overheden, bewoners en marktpartijen worden gecombineerd in een nieuwe manier van ‘publiek zakendoen’.  Het boek is voor € 39,50 te bestellen door op deze link te klikken. 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*