Miele. Er is geen betere.

Miele Laundrette  Miele. Er is geen betere. Miele Laundrette1

De afgelopen week vond ik een tweetal mooie, maar nog niet erg bekende voorbeelden van de ‘circulaire economie’. Voordat ik op deze voorbeelden in ga, moet ik u eerst iets vertellen over de ‘circulaire economie’. Want wat is dit nu precies, een ‘circulaire economie’? Eigenlijk staat het voor een economie die uitgaat van een gesloten kringloop. Bij een gesloten kringloop worden alle grondstoffen behouden. Een producent kijkt daarbij naar zijn product als een grondstoffendepot. Om die reden blijft het product eigendom van een producent, die op deze manier verzekerd is van de aanvoer van grondstoffen. De consument wordt (door koop) geen eigenaar van een product, maar gebruiker. Na afloop van de gebruiksperiode gaat het product terug naar de eigenaar (de fabrikant) die de grondstoffen waaruit het product bestaat opnieuw gaat hergebruiken. In het boek ‘Alle dagen duurzaam. Op weg naar een circulaire economie’ (uitgeverij Maurits Groen, 2014) is een serie hele mooie voorbeelden opgenomen. De twee voorbeelden die er niet in staan zijn van Miele.  Want ook Miele is zich langzaam op het pad van de circulaire economie aan het begeven. En wel met haar wasmachines. Waarom zou in een samenleving waarin het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien, iedereen zelf nog een wasmachine willen aanschaffen? Volgens Miele is dat helemaal niet nodig. Daarom is Miele gestart met twee nieuwe slimme concepten met recyclebare wasmachines. Beide initiatieven passen in een trend waarbij producenten eigendom blijven van hun product. Ten eerste is Miele gestart met de start-up Bundles. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een volledig nieuwe generatie wasmachines, goed voor 5.000 wasbeurten en waarvan de nieuwprijs € 1299 is. Er wordt niet langer betaald voor bezit, de machine wordt dus niet verkocht, maar voor gebruik. De kosten van een wasbundel voor 15 tot 35 wasjes bedragen tussen de € 22,95 en € 26,95 per maand. Het beheer van de machines is in handen van Miele. Het tweede voorbeeld dat Miele is gestart, is Miele Laundrette. Hierbij  plaatst Miele wasmachines en wasdrogers in onder meer studentenhuizen. Ook hier gaat om degelijke, zeer professionele wasmachines van een hoge kwaliteit. Voorzien van tal van sensoren zorgen de via internet te bedienen wasmachines voor de juiste dosering van waspoeder. De wasmachines worden volledig door Miele beheerd en onderhouden. Er zijn  momenteel 24 locaties waar Miele Laundrette actief is, voor een deel in studentenhuizen. Op elke locatie staan wasmachines die de was voor 40 tot 600 gebruikers kan verwerken. In totaal zijn er al 5.000 gebruikers die van het concept van Miele gebruik maken. Twintig nieuwe locaties staan in de planning.  Miele wil het concept verder ontwikkelen door  het voor appartementen en in buurten in te voeren. De manier van wassen zal alleen maar belangrijker gaan worden. Het  aantal eenpersoonhuishoudens blijft volgens CBS namelijk stijgen in de komende jaren. Van 2,8 miljoen in 2012, 3,1 miljoen in 2020 en 3,4 miljoen in 2030 naar 3,6 miljoen in 2040.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*