Individualisme en massamens

Ortega y Gasset  Individualisme en massamens Ortega y GassetEuropese landen ontwikkelen zich al honderd jaar in eenzelfde richting. Aan de ene kant zien we in alle landen een historische trend naar toenemend individualisme. Steeds meer mensen willen anders zijn en zich als vrije mensen onderscheiden van anderen. Aan de andere kant zien we als gevolg van de massa-consumptie, het toenemend gebruik van dezelfde massaproducten, dat mensen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen als onderdeel van een longue durée, een begrip dat in 1949 door de Franse historicus Ferdinand Braudel in zijn meesterwerk ‘De Middellandse Zee’ werd geïntroduceerd, die zowel cultureel als politiek kan worden geduid. Individualisme en massamens zijn twee schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen die in de Europese samenleving blijkbaar moeiteloos met elkaar te verenigen zijn. Net zoals democratie en totalitarisme volgens de Franse politiek-filosoof Lefort twee kanten van dezelfde medaille zijn, zo vormen ook individualisme en massamens twee kanten van dezelfde medaille. In het afgelopen jaar zijn twee razend interessante boeken verschenen die ingaan op deze twee trends. Aan de ene kant is dat ‘De Nieuwe Mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900’ van Auke van der Woud, emeritus hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis. Aan de andere kant is dat de heruitgave, in een nieuwe vertaling van Diederik Boomsma, van ‘De opstand van de massamens’ van de Spaande filosoof José Ortega y Gasset.

De Nieuwe Mens

In ‘De Nieuwe Mens’, een vervolg op zijn in 2006 verschenen boek ‘Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het modern Nederland’, zegt Auke van der Woud……..

Het volledige artikel is te downloaden op: http://bit.ly/2bSoEy4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*