Categorie: Geen categorie

Essentialistisch leiderschap

Er worden tal van onzinnige managementboeken uitgegeven waarin wordt verkondigd dat iedereen succesvol kan worden door een paar simpele stappen op te volgen. Dat geldt wat mij betreft niet voor het boek ‘Essentialisme. Niet meer alles moeten’ van Greg McKeown,

Dertig jaar marktwerking in Nederland

Begin dit jaar overleed Ruud Lubbers. Als premier van drie naar hem genoemde kabinetten (1982-1995) zorgde hij dat Nederland in sociaal-economisch opzicht stevig werd verbouwd en de sociale zekerheid ingrijpend is herzien. Als voorstander van een kleine overheid werd Lubbers de

Waartoe is Nederland op aarde?

Waartoe is Nederland op aarde? Het is een vraag die een van de meest fundamentele vraagstukken van dit moment raakt. En dat is het vraagstuk van globalisering van de economie, Europese integratie en de met beide processen samenhangende migratiebewegingen. De

De strijd om de democratie

Er woedt een heus gevecht om de Europese rechtsstaat. Zo startte vier maanden geleden de Europese Commissie een juridische procedure tegen Polen vanwege de manier waarop Poolse regering justitiële hervormingen doorvoert en de politieke invloed op de rechterlijke macht probeert

Over paradoxen en morele perspectieven in de stad

Tal van gemeenten stoeien met de gevolgen van segregatie en polarisatie. Segregatie én polarisatie hebben door hun aard niet alleen een lokale, maar ook een nationale, Europese en een mondiale dimensie. Gemeenten hebben evenwel maar in beperkte mate invloed op

Volwassenen onder elkaar

Yanis Varoufakis, de flamboyante minister van Financiën van Griekenland, speelde in 2015 een cruciale rol tijdens de Griekse schuldencrisis. Terwijl hij slechts 162 dagen minister was, was hij in die periode niet van de televisie en de voorpagina’s van kranten

Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland

Sommige boeken doen je soms happen naar adem vanwege de verfrissende kijk die de betreffende schrijver heeft op actuele vraagstukken. Andere boeken zijn soms niet meer dan knappe overzichten over van alles wat er speelt. Het boek ‘Vitaliseren van sociaal

De gebroken statusladder

Als er over ‘ongelijkheid’ wordt gesproken, dan gaat het vaak over inkomens- en vermogensverschillen. Ook in het vrij egalitaire Nederland zijn de verschillen in de afgelopen decennia toegenomen. Bij ongelijkheid  gaat het evenwel niet alleen over verschillen in inkomen en

De verborgen motieven van ons gedrag

Vanwege academische tradities en het feit dat economie een wetenschappelijke discipline is die wordt overheerst door theorie en kwantitatief onderzoek, wordt er eigenlijk nooit goed gekeken naar wat onderliggende motieven zijn van gedrag. Meestal wordt er vanuit gegaan dat gedrag,

De toekomst van het polderoverleg

Het Nederlandse polderoverleg heeft onmiskenbaar grote waarde. Zo vindt de welvaartsstaat die Nederland nog steeds is zijn oorsprong na de Tweede Wereldoorlog. Toen ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. De

Top