Waardevol werkloos

Wd De huidige vierde industriële revolutie -de opkomst van artificiële intelligentie en versnelde automatisering-  maakt onze toekomst meer onvoorspelbaar dan ooit.  Leidde technologische vooruitgang in de afgelopen 250 jaar telkens nog tot meer banen en meer welvaart, de vraag is

Framing. Het spel met de taal

“Politiek is een strijd om ideeën en opvattingen. En die strijd voeren we met taal en woorden”, zegt Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit in Delft, in zijn onlangs verschenen bundel met columns over het verschijnsel ‘framing’ in

Algoritmisering, wen er maar aan

Digitalisering en algoritmisering worden vaak in een adem genoemd. Maar ze zijn verre van gelijk aan elkaar. Bij digitalisering gaat het in feite om de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt

Het verraad van de intellectuelen

Onlangs publiceerde Freedom House, een Amerikaanse organisatie die het democratisch gehalte van de wereld bijhoudt, haar nieuwste rapport over de ontwikkeling van de democratie in 195 landen en 14 regio’s. Uit het rapport, ‘Freedom in de world’, blijkt dat voor

De weg naar onvrijheid

Na val van de Berlijnse Muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 leek aan de geschiedenis definitief een einde te zijn gekomen. Over de gehele linie werd er vanuit gegaan dat het communisme was verslagen en

Het gevoel van Nederland

Paul Schnabel, van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en momenteel voor D66 lid van de Eerste Kamer, schreef onlangs het boek ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van

Feitenkennis

Wat is op dit moment de gemiddelde levensverwachting in de wereld? Hoeveel meisjes in lage inkomenslanden maken de basisschool af? Waar woont het grootste deel van de wereldbevolking? Welk percentage van de wereldbevolking leeft in armoede? Op eenvoudige vragen over

21 lessen voor de 21e eeuw

Wat zijn de uitdagingen van deze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Hoe weren we ons tegen de epidemie van irrelevante informatie en fake news die ons overspoelt? Waarom verkeert de liberale

De nieuwe economie

Wat hebben kunstmatige intelligentie, robots, zelfrijdende auto’s, diensten-op-afroep, de toenemende inkomensongelijkheid en populisme met elkaar gemeen? Volgens Tim O’Reilly, al sinds de jaren negentig een invloedrijk adviseur en uitgever van boeken over technologische innovaties, vertellen ze dat we in een

Waarom ras er toe doet

De afgelopen week heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan de open zenuw die de Nederlandse samenleving al een enige tijd splijt.  Die open zenuw betreft de vraag hoe wij om moet gaan met mensen met

Top