Amsterdam: stad met een grootstedelijk hart

Foto stad 5  Amsterdam: stad met een grootstedelijk hart Foto stad 5

Deze week staat er een fantastisch interview van Marcel van Engelen met Zef Hemel in Vrij Nederland. Absoluut een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met de toekomst van stad en platteland. Volgens Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke Problematiek en oud adjunct-directeur van de de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening, zal Amsterdam moeten verdubbelen in omvang om economisch te kunnen blijven overleven. Binnen een jaar of twintig á dertig zal Amsterdam 2 miljoen inwoners moeten tellen om te zorgen dat Nederland economisch blijft groeien. Nieuwe stedelingen, de zgn. creatieven die de economische groei aanjagen, gaan volgens Hemel de hele stad overnemen. In plaats van bereikbaarheid wordt nabijheid, dichtheid en het elkaar kunnen ontmoeten vele malen belangrijker. Co-working spaces, een betrekkelijk nieuw fenomeen waarbij mensen in kleine bedrijfjes in een gebouw met elkaar concurreren en samenwerken, gaan aan belang toenemen. Volgens Hemel dient Amsterdam in hoog tempo extra woningen te bouwen. De Structuurvisie Amsterdam 2040 waaraan hij als regisseur een bijdrage leverde, en die uitgaat van 70.000 extra woningen, is volgens Hemel achterhaald. Een van de grootste uitdagingen is volgens Hemel om de snelle technologische veranderingen te blijven bijhouden. Als voorbeeld noemt Hemel de gemiddelde levensduur van bedrijven. Was die vroeger nog zestig jaar, tegenwoordig is die nog maar vijftien jaar. En deze zal verder teruglopen naar tien of misschien zelfs vijf jaar. Ik denk dat Zef Hemel daarmee een belangrijk punt te pakken heeft. De nieuwe economie verandert inderdaad in hoog tempo. En die verandering zal als gevolg van de voortgaande technologische en sociale innovaties in de komende jaren nog veel sneller gaan. De post-moderne en post-industriële economie is zich in een rap tempo aan het doorontwikkeling naar een nieuw type samenleving. We zitten echt in een verandering van tijdperken en niet in een tijdperk van veranderingen. We zien het dagelijks om ons heen. Een belangrijk aandachtspunt is het door Hemel gesignaleerde patroon dat de transformatie gepaard gaat met een groeiend tweedeling tussen de blanke binnenring en de grote migrantengroepen die buiten de ring A10 wonen. Het duurt volgens Hemel niet zo lang meer en dan zijn de grote migrantengroepen de stad uitgedrukt. Dan rest volgens Hemel nog een tweedeling tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Hoewel ik het voor het allergrootste deel eens ben met de analyse en het toekomstbeeld van Hemel, Amsterdam is echt de enige gemeente die zich kan doorontwikkelen tot een stad met een écht grootstedelijk hart, baart dit laatste toekomstbeeld van hem me toch wel zorgen. Wanneer grote migrantengroepen de stad uit worden gedrukt, wordt er een basis gelegd voor tegenstellingen en spanningen die zich uiteindelijk wel eens tegen de Nieuwe Economie zouden kunnen keren. De enige oplossing is volgens mij wanneer Nederland zich ontwikkeld tot een Stadstaat Nederland waarin Amsterdam zich in nauwe samenwerking met andere grote steden in Nederland, zoals Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, en de daarom heen liggende satellieten (de middelgrote en kleinere steden), zich doorontwikkeld tot één grote Europese megaregio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*