De weg naar onvrijheid

Na val van de Berlijnse Muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 leek aan de geschiedenis definitief een einde te zijn gekomen. Over de gehele linie werd er vanuit gegaan dat het communisme was verslagen en

Het gevoel van Nederland

Paul Schnabel, van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en momenteel voor D66 lid van de Eerste Kamer, schreef onlangs het boek ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van

Feitenkennis

Wat is op dit moment de gemiddelde levensverwachting in de wereld? Hoeveel meisjes in lage inkomenslanden maken de basisschool af? Waar woont het grootste deel van de wereldbevolking? Welk percentage van de wereldbevolking leeft in armoede? Op eenvoudige vragen over

21 lessen voor de 21e eeuw

Wat zijn de uitdagingen van deze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Hoe weren we ons tegen de epidemie van irrelevante informatie en fake news die ons overspoelt? Waarom verkeert de liberale

De nieuwe economie

Wat hebben kunstmatige intelligentie, robots, zelfrijdende auto’s, diensten-op-afroep, de toenemende inkomensongelijkheid en populisme met elkaar gemeen? Volgens Tim O’Reilly, al sinds de jaren negentig een invloedrijk adviseur en uitgever van boeken over technologische innovaties, vertellen ze dat we in een

Waarom ras er toe doet

De afgelopen week heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan de open zenuw die de Nederlandse samenleving al een enige tijd splijt.  Die open zenuw betreft de vraag hoe wij om moet gaan met mensen met

Essentialistisch leiderschap

Er worden tal van onzinnige managementboeken uitgegeven waarin wordt verkondigd dat iedereen succesvol kan worden door een paar simpele stappen op te volgen. Dat geldt wat mij betreft niet voor het boek ‘Essentialisme. Niet meer alles moeten’ van Greg McKeown,

Dertig jaar marktwerking in Nederland

Begin dit jaar overleed Ruud Lubbers. Als premier van drie naar hem genoemde kabinetten (1982-1995) zorgde hij dat Nederland in sociaal-economisch opzicht stevig werd verbouwd en de sociale zekerheid ingrijpend is herzien. Als voorstander van een kleine overheid werd Lubbers de

Waartoe is Nederland op aarde?

Waartoe is Nederland op aarde? Het is een vraag die een van de meest fundamentele vraagstukken van dit moment raakt. En dat is het vraagstuk van globalisering van de economie, Europese integratie en de met beide processen samenhangende migratiebewegingen. De

De strijd om de democratie

Er woedt een heus gevecht om de Europese rechtsstaat. Zo startte vier maanden geleden de Europese Commissie een juridische procedure tegen Polen vanwege de manier waarop Poolse regering justitiële hervormingen doorvoert en de politieke invloed op de rechterlijke macht probeert

Top