Categorie: Geen categorie

Over paradoxen en morele perspectieven in de stad

Tal van gemeenten stoeien met de gevolgen van segregatie en polarisatie. Segregatie én polarisatie hebben door hun aard niet alleen een lokale, maar ook een nationale, Europese en een mondiale dimensie. Gemeenten hebben evenwel maar in beperkte mate invloed op

Volwassenen onder elkaar

Yanis Varoufakis, de flamboyante minister van Financiën van Griekenland, speelde in 2015 een cruciale rol tijdens de Griekse schuldencrisis. Terwijl hij slechts 162 dagen minister was, was hij in die periode niet van de televisie en de voorpagina’s van kranten

Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland

Sommige boeken doen je soms happen naar adem vanwege de verfrissende kijk die de betreffende schrijver heeft op actuele vraagstukken. Andere boeken zijn soms niet meer dan knappe overzichten over van alles wat er speelt. Het boek ‘Vitaliseren van sociaal

De gebroken statusladder

Als er over ‘ongelijkheid’ wordt gesproken, dan gaat het vaak over inkomens- en vermogensverschillen. Ook in het vrij egalitaire Nederland zijn de verschillen in de afgelopen decennia toegenomen. Bij ongelijkheid  gaat het evenwel niet alleen over verschillen in inkomen en

De verborgen motieven van ons gedrag

Vanwege academische tradities en het feit dat economie een wetenschappelijke discipline is die wordt overheerst door theorie en kwantitatief onderzoek, wordt er eigenlijk nooit goed gekeken naar wat onderliggende motieven zijn van gedrag. Meestal wordt er vanuit gegaan dat gedrag,

De toekomst van het polderoverleg

Het Nederlandse polderoverleg heeft onmiskenbaar grote waarde. Zo vindt de welvaartsstaat die Nederland nog steeds is zijn oorsprong na de Tweede Wereldoorlog. Toen ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. De

De disruptieparadox

De term ‘disruptie’, vernietiging van het bestaande, is een modeterm die te pas en te onpas wordt gebruikt.  Volgens Menno Lanting, van wiens hand onlangs het zeer lezenswaardige en inspirerende boek ‘De disruptieparadox. In 5 stappen naar echte vernieuwing’  verscheen,

De kracht van platformstrategie

De wereld is razendsnel aan het veranderen. Sommigen vinden dat uitdagend, anderen vinden het een bedreiging. We zien de veranderingen dagelijks om ons heen. Maar wat er nu precies aan het veranderen is, dat is niet altijd even duidelijk. In

De overheid en de robot

Twee maanden geleden werd door Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, samen met een groot aantal hoogleraren, een ‘open brief’ gepubliceerd met de titel: ‘Politieke visie dringend nodig om robotisering in goede banen te leiden’. Volgens de ‘open

Postkapitalisme. Een gids voor de toekomst

Sinds de kredietcrisis van 2008 staat het neoliberalisme stevig in het beklaagdenbankje. Van alle kanten wordt er voor gepleit om de ruimte die ‘het marktdenken’ in de afgelopen decennia heeft gekregen in te gaan dammen. Dat ‘de markt’ zonder stevige

Top